АКО НЕ НАМЕРИТЕ СВОЯ РАЗМЕР ДУНАПРЕН В ЦЕНОВИТЕ ТАБЛИЦИ, НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДУНАПРЕН ПО ВАШ ИЗБОР

ВИДОВЕ:

ДУНАПРЕН  › N20
ДУНАПРЕН  › N23
ДУНАПРЕН  › N25
ДУНАПРЕН  › N3030
ДУНАПРЕН  › N3040
ДУНАПРЕН  › N35
ДУНАПРЕН  › HR32
ДУНАПРЕН  › HR35
МЕМОРИ ПЯНА

N3040
РАЗМЕРИ И ЦЕНИ

(размерите са в сантиметри)

 › 100-200 
 › 114-190 
 › 120-190 
 › 120-200 
 › 130-200 
 › 140-190 
 › 140-200 
 › 144-190 
 › 144-200 
 › 160-190 
 › 160-200 
 › 164-190 
 › 164-200 
 › 180-200 
 › 200-200 
 › 72-190 
 › 72-200 
 › 82-190 
 › 82-200 
 › 90-190 
 › 90-200 

размер/смцена
72/190/531лв
72/190/637лв
72/190/743лв
72/190/849лв
72/190/955лв
72/190/1062лв
72/1901168лв
72/190/1274лв
72/190/1380лв
72/190/1486лв
72/190/1592лв
72/190/1698лв
72/190/17105лв
72/190/18111лв
72/190/19117лв
72/190/20123лв
72/190/21129лв
72/190/22135лв
72/190/23142лв
72/190/24148лв
72/190/25154лв