АКО НЕ НАМЕРИТЕ СВОЯ РАЗМЕР ДУНАПРЕН В ЦЕНОВИТЕ ТАБЛИЦИ, НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДУНАПРЕН ПО ВАШ ИЗБОР

ВИДОВЕ:

ДУНАПРЕН  › N20
ДУНАПРЕН  › N23
ДУНАПРЕН  › N25
ДУНАПРЕН  › N3030
ДУНАПРЕН  › N3040
ДУНАПРЕН  › N35
ДУНАПРЕН  › HR32
ДУНАПРЕН  › HR35
МЕМОРИ ПЯНА

N25
РАЗМЕРИ И ЦЕНИ

(размерите са в сантиметри)

 › 100-200 
 › 114-190 
 › 120-190 
 › 120-200 
 › 130-200 
 › 140-190 
 › 140-200 
 › 144-190 
 › 144-200 
 › 160-190 
 › 160-200 
 › 164-190 
 › 164-200 
 › 180-200 
 › 200-200 
 › 72-190 
 › 72-200 
 › 82-190 
 › 82-200 
 › 90-190 
 › 90-200 

размер/смцена
72/190/521лв
72/190/625лв
72/190/729лв
72/190/833лв
72/190/937лв
72/190/1041лв
72/1901145лв
72/190/1249лв
72/190/1353лв
72/190/1457лв
72/190/1562лв
72/190/1666лв
72/190/1770лв
72/190/1874лв
72/190/1978лв
72/190/2082лв
72/190/2186лв
72/190/2290лв
72/190/2394лв
72/190/2498лв
72/190/25103лв